Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie

Waarom?

Jaarlijks zijn er nog vele slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging te betreuren. Per jaar overlijden er zelfs 5 tot 10 mensen aan een koolmonoxidevergiftiging. Techniek Nederland heeft zich samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid sterk gemaakt voor een wettelijk verplichte certificeringsregeling voor het installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoeren. De regeling stelt onder andere minimumeisen aan bedrijf, installateur en monteur en een steekproefsgewijze controle op uitgevoerd werk.

Wanneer?

In deze wettelijke certificeringsregling voor bedrijven wordt bepaald dat vanaf medio 2020 alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Dit geldt voor alle beroepsbeoefenaren die in de praktijk (gas)verbrandingsinstallaties aanleggen, inspecteren en onderhouden. En omvat alle noodzakelijke vakmatige handelingen, inzage in de keten van factoren en oorzaken, alertheid over de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes alsook gebruiksadviezen en het plaatsen en testen van CO-melders. Dit alles voor een functionerende (gas)verbrandingsinstallatie en ter voorkoming van het ontstaan van koolmonoxide.

Voor wie?

Legt u (gas)verbrandingsinstallaties aan of (en) inspecteert en onderhoudt u deze installaties? Dan moet ook u voldoen aan de wettelijke kwaliteitsregeling. Dat betekent dat uw kennis en vaardigheden moeten worden vastgesteld en geregistreerd.

Passend op uw werkzaamheden biedt de kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie zes profielen, Monteur of 1e Monteur Service & Onderhoud, Monteur of 1e Monteur Werktuigkundige Installatie of de combinatie, namelijk Monteur of 1e Monteur Werktuigkundige Installatie en Service & Onderhoud. Bekijk hier de verschillen.


Het kennisdeel maakt u middels de Theorietoets op deze website en het Praktijkexamen legt u af bij een erkende Praktijkexamen-organisatie. Een positief resultaat bij de Theorietoets en het Praktijkexamen leidt tot een persoonlijk Bewijs van Vakmanschap. Meer informatie vindt u hier.

Bewijs van Vakmanschap