Het vakmanschap van uw medewerkers laten erkennen?Op weg naar Vakmanschap
Het officiële, door de branche erkend, traject bestaat uit twee delen. Allereerst het vaststellen van kennis doormiddel van de Theorietoets en ten tweede het toetsen van vaardigheden doormiddel van een Praktijkexamen. Uw medewerker dient eerst de Theorietoets positief te hebben afgesloten, voordat hij mag deelnemen aan het Praktijkexamen.

Bij goed gevolg van de Theorietoets en het Praktijkexamen ontvangt uw medewerker een Bewijs van Vakmanschap waarmee hij zijn vakbekwaamheid kan aantonen. Tevens wordt zijn vakmanschap geregistreerd in het centraal register.

Let op:
Voor de erkenning van vakmanschap moet voor de toets en het examen een keuze gemaakt worden voor de volgende profielen:

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van de toets of bent u onzeker of uw medewerkers een kans van slagen maken, dan kunt u uw medewerkers kosteloos en vrijblijvend hun kennis laten testen met de Zelftest.

Het bewijs van vakmanschap blijft vijf jaar geldig. Daarna moet opnieuw examen worden gedaan.